Potvrzení plnoletosti

Objednáním emailové kampaňe ze soukromí a nebo objednáním digitálního obsahu ze stránek : www.darecekodadriany.cz a nebo www.adrianavandego.com potvrzujete, že jste starší 18 let

Vstupuješ na stránky s erotickým obsahem. Přečti si proto prosím pečlivě následující instrukce:

Objednáním emailové kampaňe ze soukromí a nebo objednáním digitálního obsahu ze stránek : www.darecekodadriany.cz a nebo www.adrianavandego.com potvrzuji že:

1) je mi více než 18 let a dosáhl/a jsem zletilosti
2) pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem
3) souhlasím s tím, že eroticky orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu
4) eroticky orientované materiály mne neurážejí , nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně
5) neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaných na těchto stránkách osobách mladším osmnácti let, ani jiným osobám, které nesplňují podmínky v tomto prohlášení.


Kdo je správce ?

a) Primární správce

Jsem Tomáš Sulek, Horní 3, Ostrava 70030 narozen 30.10. 1984 a starám se o provoz webové stránky adrianavandego.com, která pomocí webového formuláře zajišťuje odběr emailů, které slouží k přeposílání fotografických materiálů a obchodních sdělení spojené s modelkou pod uměleckým jménem Adriana Vandego. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

b )Sekundánrní správce

Sekundární správce je:                                                                                                                                       Lada Hávová, se sídlem : Dolní 82 - Ostrava 70030 - Česká republika IČO : 01562894

 • Jedná se  především o osobní komunikaci mezi Ladou Hávovo (Adriana Vandego) a fanouškem, který je odběratelem emailové kampaňe a zaroveň kupujícím jejich elektronických služeb přes webové rozhraní stránky adrianavandego.com
 • Ke komunikaci jsou užity tyto emailové adresy: vandego.komunikace@post.cz, vandego.komunikace@email.cz, adrianka.komunikace@gmail.com
 • Z adresy adrianka.komunikace@gmail.com ti po zaplacení elektronického obsahu z webového rozhraní adrianavandego.com bude odeslán děkovný email s názvem v předmětu Poděkování. Pokud nebudeš mít zájem v pokračování komunikace neodpovídej. Pokud odpovíš dáváš tím najevo svůj souhlas v pokračování a zasílání emailu z adresy adrianka.komunikace@gmail.com. Zároveň svou odpovědí dávaš najevo svůj souhlas, že ti mohu zasílat reklamní sdělení se zvýhodněnýma nabídkama ke koupi elektronického obsahu z webových rozhraní, které jsou spojené s mým podníkání přes mé  IČO : 01562894 

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: podpora.vandego@gmail.com


Prohlašujeme

 • Prohlašuji, že jako správci vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, (darecekodadriany@adrianavandego.cz, sebastianvanzen@email.cz, sebastianvanzen@post.cz, adrianavandego.objednavka@email.cz, vandego.komunkace@email.cz, vandego.komunikace@post.cz, adrianavandego@zeleneego.cz, podpora@adrianavandego.com a sebastianvanzen@post.cz) nezbytně potřebujei k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží, dodání digitálního obsahu atd.
 • Vedení účetnictví. Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje (e-mail,jméno a mobilní číslo telefonu), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu. Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • fotografická dokumentace - Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Dále emailovou adresu (darecekodadriany@adrianavandego.cz, adrianavandego.objednavka@email.cz, adrianavandego@zeleneego.cz, sebastianvanzen@email.cz, sebastianvanzen@post.cz, podpora@adrianavandego.com a sebastianvanzen@post.cz) používáme k zasílání obchodní nabídky k zakoupení digitálního obsahu od modelky Adriany Vandego, která je majitelem e-shopu darecekodadriany.cz. (identifikační informace naleznete v patičce na webu darecekodadriany.cz)

 • Objednáním kampěňe ze soukromí souhlasíte ze sasíláním informativně obchodních emailů třetích stran s přímou nabídkou jejich obchodních služeb a produktových nabídek. Kdykoliv se můžete odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu v jeho patičce dole pod informativním obsahem.
 • Z adresy adrianka.komunikace@gmail.com ti po zaplacení elektronického obsahu z webového rozhraní adrianavandego.com bude odeslán děkovný email s názvem v předmětu Poděkování. Pokud nebudeš mít zájem v pokračování komunikace neodpovídej. Pokud odpovíš dáváš tím najevo svůj souhlas v pokračování a zasílání emailu z adresy adrianka.komunikace@gmail.com. Zároveň svou odpovědí dávaš najevo svůj souhlas, že ti mohu zasílat reklamní sdělení se zvýhodněnýma nabídkama ke koupi elektronického obsahu z webových rozhraní, které jsou spojené s mým podníkání přes mé IČO : 01562894 
 • Adresy vandego.komunikace@email.cz a vandego.komunikace@post.cz slouží jako sběrné emaily pro vaše odpovědi na emaily obsažené v kampaňi ze soukromí, ze kterých vám může přijít odpověď. Email s odpovědí vždy obsahuje patičku s odkazem, kde se může vyskytovat nabídka ke koupi elektronického obsahu na webovém rozhrání adrianavandego.com

Cookies

 • Při procházení mých nebo jiných webových stránek, na které vás odkazuje mnou zaslaný email, se  zaznamenává vaše IP adresa. Zaznamenává jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používáním cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám může nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Podrobnější informace zde na tomto odkazu: informace o cookies


Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména: email a jméno.


Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup já a spolupracovníci aplikace, kterou využím ke zpracování.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

V emailovém marketingu spolupracuji s : Lada Hávová, se sídlem : Dolní 82 - Ostrava 70030 - Česká republika IČO : 01562894


Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 


Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: podpora@adrianavandego.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 60 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 60 dní.

V některých případech jsem zavázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení : E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Z adresy adrianka.komunikace@gmail.com ti po zaplacení elektronického obsahu z webového rozhraní adrianavandego.com bude odeslán děkovný email s názvem v předmětu Poděkování. Pokud nebudeš mít zájem v pokračování komunikace neodpovídej. Pokud odpovíš dáváš tím najevo svůj souhlas v pokračování a zasílání emailu z adresy adrianka.komunikace@gmail.com. Zároveň svou odpovědí dávaš najevo svůj souhlas, že ti mohu zasílat reklamní sdělení se zvýhodněnýma nabídkama ke koupi elektronického obsahu z webových rozhraní, které jsou spojené s mým podníkání přes mé IČO : 01562894 Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že zaměstnanci i spolupracovníci (SmartSelling a.s )., kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018