Vítej

Vstupuješ na stránky s erotickým a sexuálním obsahem. Přečti si proto prosím pečlivě následující instrukce:

Stisknutím tlačítka ok: potvrzuji že:

1) je mi více než 18 let a dosáhl jsem zletilosti
2) pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem
3) souhlasím s tím, že eroticky a sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu
4) eroticky a sexuálně orientované materiály mne neurážejí , nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně
5) neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaných na těchto stránkách osobách mladším osmnácti let, ani jiným osobám, které nesplňují podmínky v tomto prohlášení...

Pokud nedokážeš splnit tyto podmínky v prohlášení prosím odejdi pomocí tlačítka ne